Psychologické poradenství a psychoterapie

Mgr. Eva Krausová

  O mně   Kontakty
„Dobrý život je proces, ne stav bytí.“ Carl R. Rogers
logo Česká asociace pro psychoterapii

Aktuality

Milí klienti, v tuto chvíli lze domlouvat osobní konzultace i ON-LINE konzultace prostřednictvím Skype/WhatsApp nebo telefonu.

Služby

Nacházíte se v náročné životní situaci nebo máte osobní či vztahové potíže?

Trpíte emočními poruchami (úzkosti, deprese) či řešíte otázky výchovy svých dětí?

Nebo máte zájem o sebepoznání a osobní rozvoj?

Kontaktujte mě a domluvte si setkání.

Psychoterapie

V psychoterapeutických setkáních nabízím dlouhodobé provázení a podporu dospělým klientům i dětem. Frekvence setkávání bývá 1x týdně až 1x 14 dní. Na rozdíl od poradenství dochází v terapii k osobnostním změnám. Společně s klientem jsme na cestě za lepším uvědoměním a porozuměním vlastního prožívání a směřování k plně integrované osobnosti. Věřím, že každá osoba má potenciál růstu, který se snažím společně s klientem podpořit a být jeho partnerem na této cestě.

Individuální poradenství

Poradenství je charakteristické svým krátkodobým trváním. Skládá se z jednoho či několika sezení, ve kterých je kladen důraz na porozumění příčinám aktuálních problémů a nalezení optimálního řešení problému nebo krizové situace. Poradenství Vám může poskytnout potřebné informace a pomoci při Vašem rozhodování. Jeho cílem není hlubší osobnostní změna.

V poradenství i terapii je pro mě důležitý partnerský vztah mezi mnou a klientem. Nestavím se do role experta, který vede klienta určitým směrem a nabízí řešení. Spíše jsem partnerem na jeho cestě a pomáhám v porozumění, zorientování v situaci, objevování a uvolňování potenciálu klienta. V mé práci se snažím o naplnění rogeriánských podmínek, kterými jsou bezpodmínečné pozitivní přijetí klienta, empatické porozumění a kongruence (autenticita).

S čím se na mě můžete obrátit

Děti

- podpora a provázení v složitých životních událostech
(rozvod, rozchod, úmrtí aj.)
- vztahové problémy
- problémy ve škole
- školní neúspěšnost
- šikana

Dospělí

- podpora a provázení v složitých životních událostech
(rozvod, rozchod, úmrtí, problémy v práci aj.)
- vztahové problémy
- emoční obtíže (pocity smutku, deprese, úzkosti)
- nespokojenost se sebou
- práce na sebedůvěře a sebeprosazení
- hlubší poznání a sebereflexe
- osobnostní rozvoj

O mně

Jsem absolventka jednooborové psychologie s komplexním psychoterapeutickým výcvikem v Rogersovské psychoterapii (PCA). Ve své soukromé praxi pracuji s dětmi od školního věku a dospělými. Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

logo Česká asociace pro psychoterapii

Praxe:

 • ZŠ s RVJ Bronzová (od 2016) - Školní psycholog
 • PhDr. Jitka Ilgnerová - ordinace klinické psychologie (2019 - 2020)- Psycholog ve zdravotnictví
 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4 (2016 - 2019)- Psycholog
 • BONA, o.p.s (2015 - 2016)- Vedoucí terapeut Chráněného bydlení

Vzdělání:

 • 2013 - 2016 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha Magisterský studijní program Psychologie, obor Psychologie
 • 2010 - 2013 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha Bakalářský studijní program Psychologie, obor Psychologie a speciální pedagogika
 • 2015 – 2019 - Český institut PCA – psychoterapeutický výcvik „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta C. Rogerse (Client-Centered Therapy)
 • 2018 – B Creative - Kurz práce s terapeutickými kartami
 • 2018 – Forum – Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany
 • 2018 – NÚV - Způsoby administrace a interpretace testu Reyovy Osterriethovy figury
 • 2017 – PVŠPS – Psycholog ve zdravotnictví
 • 2017 - Lektor 4U - Krizová intervence pro 21. století
 • 2017 – Dětské krizové centrum – Syndrom CAN – komplexní práce s ohroženými dětmi a rodinou
 • 2017 – NÚV -Výcvik práce s WISC-III
 • 2017 – NÚV - Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob

Ceník a podmínky

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven.
Důvěrnost informací a anonymita klientů je plně zachována, jelikož nejsem povinna vést záznamy ze setkání ke kontrole jiným institucím.
Za poskytované služby vyžaduji platbu v hotovosti nebo na bankovní účet 1079232027/3030

Cena

Psychologické poradenství / psychoterapie - 50 min / 800,- Kč

Storno podmínky

Klient hradí sezení na místě v hotovosti nebo bankovním převodem se splatností nejpozději v den konání.
Klient má možnost zrušit jej bezplatně s 24-hodinovým předstihem.
Pokud se klient z jakéhokoliv důvodu neomluví ze sezení alespoň 24 hodin předem, musí sezení uhradit, i kdyby se nemohl dostavit.

KONTAKTY

 Adresa pondělí a čtvrtek: Budečská 35, Praha 2 Vinohrady
 Adresa pátek: YMCA Na Poříčí 1041/12, Praha 1
 Telefon: +420 721 745 053
 E-Mail: psycholog.krausova@gmail.com
 Web: www.psycholog-krausova.cz
 IČ: 06942814
* Tato pole jsou povinná